Skip to content

Smörjmedel finns överallt

Vi har ett komplett sortiment av hållbara och livsmedelsgodkända smörjprodukter från Fuchs för industrier, verkstäder, kraftverk, skogsmaskiner och fartyg. Varumärkena innefattar Cassida, Gleitmo, Ceplattyn, Lagermeister, Rivolta och Renolit. Vi har även tillgång till Biologiskt nedbrytbara smörjmedel och skärvätskor såsom Plantohyd, Plantocut, Plantogel, plantogear, Locolub etc. Vi kan leverera burkar, flaskor, fat och patroner styckvis likväl på pall dvs vi har ingen direkt minsta beställningsvolym på lagervaror.

lagermeister3000plus-500g
cassidafett
cassida_chain_oil_1500_spray_400_ml
cassidahyrdaulolja

Industrismörjmedel

Bra produkter räcker bara en bit på vägen. De måste användas rätt också. Därför hjälper vi våra kunder att få ut mesta möjliga av sina smörjmedel till tex kedjor & växlar, allt enligt formeln: rätt smörjning, i rätt mängd och i rätt tid. Rätt smörjning sänker underhållskostnaderna, förebygger onödiga driftstopp och ökar produktivitet och lönsamhet. Effektiv smörjning bidrar också till att sänka energiförbrukningen, vilket påverkar både ekonomin och miljön. Med vår kunskap kan vi också hjälpa våra kunder att rationalisera i sortimentet av smörjmedelsprodukter som de behöver. Färre produkter spar pengar genom mindre administration och minskade lagerkostnader.

livsmedelsgodkända smörjmedel
cassidahyrdaulolja

Hydrauloljor Olika viskositet och ändamål

Den som arbetar med hydrauliska system vet hur viktigt det är att allt fungerar som det ska. Driftstopp är ofta både besvärliga och kan bli mycket kostsamma. Det gäller därför att hålla sina hydraulsystem välsmorda och i fin form. Och det handlar om långt mer än att undvika driftshaverier – det handlar nämligen minst lika mycket om att skapa möjligheter. Genom att vårda dina hydrauliska enheter på bästa sätt kan du spara energi och minska dina koldioxidutsläpp, säkra teknisk prestanda och förlänga livslängden på såväl smörjmedel som hydraulsystem.

Metallbearbetning med skärvätska och formolja

En modern skärvätska eller formolja möter idag en mängd olika krav. Skärvätskorna måste vara effektiva, ekonomiska och fria från ingredienser som är skadliga för miljö och hälsa. Med rätt skärvätska kan du minska antalet oplanerade driftstopp och få ökad livslängd på både verktyg och skärvätska. Rätt tillsyn och rätt hantering kan hålla produktionen på en jämn och hög nivå – både kvalitets- och effektivitetsmässigt.

Vi har ett komplett sortiment produkter för metallbearbetning; skärvätskor, härdoljor, form- & dragoljor, rostskydd och tvättvätskor.

rivoltabwr18020l
lagermeisterwhs202-400g

Smörjfett till alla industriella ändamål

Ökade krav på specialanpassade smörjfett för krävande miljöer vid höga eller låga temperaturer, ökad belastning och varierande varvtal har drivit fram det sortiment vi kan erbjuda idag. Vårt kompletta sortiment täcker in allt från standard litium-förtvålade fetter till fetter med fasta tillsatser av molybdendisulfid eller grafit eller mer avancerade komplex-fetter som tål högre temperaturer och är mer stabila.

Specialsmörjmedel för extrema behov och optimala lösningar

Ju mer känslig och krävande en applikation är, desto viktigare är det att använda rätt smörjmedel. Det kan handla om högpresterande smörjmedel för öppna kuggväxlar, olika produkter för smidesindustrin, temperaturstabila smörjmedel och eldfasta släppmedel för stålindustrin, fetter som klarar oscillerande rörelser och höga laster, slitage- och bullerreducerande smörjmedel för spårbunden trafik eller produkter för anpassade för livsmedelsindustrin.

specialsmörjmedel