Skip to content
Härdande Lim Norrköping Limgro cyanoakrylat (snabblim), tätning, gänglåsning, Polyuretan, Epoxi, MS polymer, 1-Komp lim samt 2-komp

Härdande lim

Härdande lim är ett mycket brett segment och finns till många olika applikationer. Det kan vara cyanoakrylat (snabblim), tätning, gänglåsning, Polyuretan, Epoxi, MS polymer, 1-Komp lim samt 2-komp. Våra produkter täcker dom flesta behoven och håller hög kvalité.

Det vi tycker är mest spännande med detta segment är olikheterna mellan varje limning. Materialen kan vara väldigt svåra att sammanfoga och kravlistan mycket lång, känslan när man lyckas ta fram en lösning som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar är svårslagen.

Vi kan leverera dessa limmer i olika förpackningar och ingen kund är för stor eller för liten för oss.

Tätande lim

För att helt försegla ytor eller täta kopplingar använder man tätningslim.

Låsvätskor

Låsvätskor i olika viskositet och styrka. Allt från lätt avtagbart till mer permanent. Här har vi även låsvätskor helt utan varningssymboler.

Snabblimmer

Normalt baserade på Cyanoakrylat. Finns i olika viskositet anpassade efter olika material. Finns även 2-komp snabblimmer som vidgar användningsområdet och man kan t.o.m. limma runda och ojämna ytor med hög styrka.

Strukturlimmer

Limmer som är framtagna för att motstå olika belastningar och ge en lång hållbarhet. Baserade på en mängd olika teknologier så som Polyuretan, Silikon, MS, Epoxi m.fl.
Även inom detta segment finns ofta valet 1 eller 2-komp. Exempelvis 1-komp MS-polymerer härdar med hjälp av fukten i luften, dessa limmer härdar långsamt men blir tack vare klibbeffekten ändå snabba. MS i 2-komp utförande härdar ge-nom blandningen av komponenterna.