Skip to content

Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Limgro levererar till industri och företag. Våra kunder beställer via vår hemsida, e-post eller telefon. Dessa kontaktuppgifter sparas som underlag vid orderläggning. GDPR-lagstiftningen gör ingen skillnad på privatperson och dess professionella roll och vi har följande rutiner för att tillmötesgå lagstiftningen:

  • Varje kund eller prospekt som kontaktar eller beställer av oss sparar vi informationen om den kontaktpersonen. Det som registreras i våra system är inköpare, beställare eller övrig kontaktperson som vi har eller har haft kontakt med. Detta för att underlätta vår service samt om vi behöver kontakta specifik person.

Det vi sparar är: Kontaktpersonens namn, roll i företaget, telefonnummer och e-post.

Personuppgiftsansvarig

Limgro är personuppgiftsansvarig, de personuppgifter vi sparar kommer enbart användas av oss för att underlätta vår orderhantering och kundservice.

Säkerhet

Våra medarbetare har enbart tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar internt om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur samlar vi in och använder personuppgifter

För att kunna erbjuda kunden våra tjänster måste vi ha förutom företagsuppgifter: Det vi sparar är: Kontaktpersonens namn, roll i företaget, telefonnummer och e-post.

  • Limgros enda syfte när vi sparar uppgifter är för att kunna hålla högsta tänkbara service nivå. Ge information och utbildning i sortiment, ta emot beställningar, skicka fakturor etc.
  • Uppgifterna sparas i vårt affärssystem samt CRM program under kontaktpersoner på respektive kundnummer. Vi har ingen automatisk insamling via hemsida utan endast via direktkontakt.
  • Uppgifterna sparas tills kontaktpersonen avslutar sin anställning hos företaget eller ber oss ta bort dess uppgifter.
För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Denna information lagrar vi så länge du är kund, leverantör, partner eller anställd hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör.

När och hur delar vi dina personuppgifter

Gäller externt som leverantör, kund men även internt i form av anställd. I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personupp-gifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

  • Du har rätt att få tillgång till de sparade uppgifterna samt om du vill att vi raderar dem. Kontakta oss på 011-10 50 75. Kom ihåg att vi endast sparar kontaktuppgifter om vi behöver komma i kontakt gällande vårt samarbete. Kan gälla en beställning som ni väntar på.
Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

tel 08-657 61 00
mail datainspektionen@datainspektionen.se
adress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm