Skip to content

Om Oss

LIMGRO har i snart tre decennier levererat lim till industrin. Vi som arbetar på företaget har lång erfarenhet och drivs av att hitta nya lösningar inom lim till våra kunder och partners. Många gånger blir vi anlitade då slutanvändaren önskar hitta mer miljövänliga alternativ samt den ekonomiska aspekten att man vill få ner sina kostnader. Våra leveranstider är snabba och vi finns här för er om ni behöver hjälp.

Vi erbjuder hållbara smältlim, torkande vattenbaserade lim, stärkelsebaserade lim samt härdande lim och utrustning till slutanvändare och återförsäljare.

Företaget har funnits sedan 1995 och befinner oss geografiskt i Norrköping.

Vi arbetar ständigt med att bli bättre på det vi gör och att överträffa våra kunders förväntningar. Det har genom åren gett oss ett gott rykte på marknaden av både kunder, leverantörer och partners.

Vår affärsidé är att förse marknaden med lim av högsta kvalite oavsett material som ska limmas. Vi erbjuder ett komplett sortiment, för att kunna täcka våra kunders totala behov. Dessutom erbjuder vi vår kunskap och erfarenhet inom lim och appliceringsteknik.

Nöjda kunder är, och kommer alltid att vara, den grund vilken vi bygger vår verksamhet på.

Önskas praktiskhjälp samt grundläggande utbildning? Som kund hos LIMGRO ingår detta och mycket mer, utan någon debitering.

Normalt betyder detta att vi besöker er på plats, utvärderar befintlig process, ger tips och råd. Gör enklare justeringar om ni tillåter. Samtidigt, eller vid ett separat tillfälle, håller vi en kort genomgång med berörd personal och försöker svara på alla era frågor. Om det passar bättre kan ni skicka material till oss, gärna med kravspecifikation. Sedan jobbar vi fram lämpliga alternativ på vårt lab./verkstad i Norrköping. Sedan levererar vi när ni vill!

Våra Labbtester

Vi ser detta som en av våra styrkor. Att kunna göra labbtester, till och med samma dag när det behövs.

Förutom att ta fram lösningar på nya applikationer kan vi optimera och effektivisera er nuvarande limning. Detta gör vi självklart kostnadsfritt. Vi välkomnar befintliga och nya kunder samt externa projektledare som har en idé att testa oss.

Simulering

Alla tänkbara krav som slutprodukten utsätts för kan vi simulera och sammanställa i en tydlig rapport med resultat. Detta ger våra kunder en trygghet att dom kan lita på vår produkt och att framtida reklamationer undviks.

Vanliga tester är: Värmetest • Frystest • Belastning • Vibration • Migration • Åldringstest

Utanför Boxen

Vi har alltid era förväntningar och krav i åtanke. Detta gör att vi inte får tunnelseende på en viss sorts teknologi när vi försöker uppfylla era behov. Vi är alltid kreativa i val av lim, för att hitta just det där speciella limmet som löser era problem.

Om Oss

Miljö & Kvalité

Hållbarhet i fokus

En produkt, ett lim, som inte kan möta uppställda krav är inget värt. Därför är det viktigt för oss att ha ett ständigt miljö- och kvalitetsfokus. Vi är noga med att kvaliteten på våra produkter och våra tjänster lever upp till våra egna men även kundernas förväntningar. Genom ständigt förbättringsarbete strävar vi efter ett minskat klimatavtryck och verkar för en hållbar utveckling. Ett typiskt exempel är rätt lim till rätt applikation. Med det menas att vi tar fram limmet som är mest effektivt för uppgiften så att förbrukningen optimeras. Varje unik limning skall ha ett optimalt lim för uppgiften som leder till minimerat klimatavtryck, totalt sett.

Det är viktigt för oss att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling som skapar förståelse och motivation bland medarbetarna för miljöarbetet. På så vis blir miljöarbetet en naturlig del i det dagliga arbetet. För att bli leverantör eller partner med oss måste våra och marknadens krav uppfyllas.

Vi vill att fler gör hållbara val när det gäller lim. Ofta används ett miljömässigt sämre lim enbart av gammal vana och det är inte alla som känner till att det kan finnas alternativa produkter som lämnar ett betydligt mindre klimatavtryck. Vi strävar mot fler hållbara val.

Hur kan vi öka säkerheten i er arbetsmiljö?

Säkerheten först är välkänt talesätt hos oss som vi också vill förmedla genom våra produkter. Vid val av limprodukter bör säkerhet vara en faktor att ta i beaktning. Vi strävar mot att främja en säker och god arbetsmiljö hos våra kunder och att göra vår del för att minska risken för tillbud och olyckor.

Genom att erbjuda:
• Skonsammare alternativ till märkningspliktiga produkter.
• Smältlim med en lägre appliceringstemperatur vilket minskar risken för brännskador.
• Utbildning av operatörer i säkerhet kring limapplicering.

Och naturligtvis, genom att uppfylla alla gällande lagar och regler inom området.