Skip to content

Smältlim till Hygienartiklar Lim till blöjor, bindor och absorberande medicintekniska produkter.

Inom produktion av det vi kallar hygiensektorn har smältlim länge varit branschstandard och är nu en absolut förutsättning för kommersiell massproduktion. Limbranschen har länge samarbetat med aktörerna och aktivt hjälpt till i utvecklingen till dagens avancerade blöjor och bindor. Naturligtvis ställs andra typer av krav, då detta är hud-nära produkter som ibland skall bäras av vår allra yngsta medborgare. Eftersom det lagts så mycket utveckling på dessa limmer, är det inte ovanligt att dom också används inom helt andra branscher. 

Vi har hjälpt branschen genom åren med att ta fram smältlim som uppfyller deras krav och önskemål. Det handlar ofta om hållfasthet, hudkontakt och avtagbarhet, men även olika typer självhäftandebeläggning och ibland komposterbarhet.

I vårt lab gör vi tester på ert material, helt enligt era krav och önskemål.

Smältlim till hygienprodukter
Smältlim Norrköping Limgro

Miljö

Smältlim är standar inom hygienindustrin, då det finns få kommersiella alternativ. Utvecklingen går mot att minska materialåtgången, dvs att använda så lite material (inkl. lim) som möjligt. En annan stor trend är låg-temperatur smältlimmer som minskar energiåtgången i dessa oftast ganska stora produktionsenheter.

Vi har jobbat med komposterbara projekt, men dessa har oftast fallit av andra orsaker än just själva limmet. Vi försöker alltid att hjälpa våra kunder till det bästa och billigaste alternativet (genom att tänka utanför boxen). Detta betyder oftast också att vi rekommenderar det mest miljövänliga valet till våra kunder.

Erfarenhet

Hygiensektorn har vi jobbat med sedan starten 1995. Genom vårt samarbete med maskinleverantörer, materialtillverkare och alla olika kunder under åren så vet vi oftast vad som är bäst för respektive maskin och applikation.

Kunskap

Vi kan våra smältlim eftersom vi jobbar praktiskt på vår lab och ute hos våra kunder. Naturligtvis använder vi också vår erfarenhet och breda kontaktnät och vi försöker inte låsa oss till produkters avsedda användningsområden, när vi söker rätt lösning för varje kund.

Kunder

Vi levererar till kunder som tillverkar: Blöjor, Bindor, Absorbenter samt Medicinska tillämpningar.

Teknologier

APAO, Polyolefin, Metallocene, Naturgummi och Syntetgummi, EVA (etylenvinylacetat)