Skip to content

Vattenbaserat

Limgro Lim vattenbaserat vitlim trälim limutrustning smältlimsutrustning

Självklart levererar vi vattenbaserat lim

Vi har vuxit oss starka inom smältlim, men naturligtvis är även vattenbaserade ”vitlim” fortfarande en viktig del i vårt sortiment. Våra vattenbaserade lim går att få i olika emballage för olika ändamål. Ex. trälim i flera klasser. Förpackningstillverkarna föredrar tunna och snabba lim för precisions applicering. Kraven ökar med olika ytbeläggning vilket kräver att limmet fäster även när materialen har lägre ytenergi. Ett annat område är etikettering där bryggerierna går mot helsyntetiska limmer i stället för de traditionella som baseras helt eller delvis på kasein.

Våra vattenbaserade lim levereras i 1200kg IBC, 30kg fat eller om ni vill att det hälls upp i flaskor och burkar eller hinkar.

Joakim Einarsson
070 523 50 53
joakim (at) limgro.se
Jonas Haag
011 36 51 01
jonas (at) limgro.se