Skip to content

CO2-negativt smältlim

Joakim Einarsson

070 523 50 53
joakim (at) limgro.se

Jonas Haag

011 36 51 01
jonas (at) limgro.se

Koldioxidavtrycket för ett standard smältlim av Polyolefin uppgår till ca 33 ton CO2 per år, vid en genomsnittlig förbrukning av 10 ton lim per år. Det motsvarar 7 personbilar som körts under ett helt år.
Genom att skifta till denna nya teknologi så sparar ni minst 37 ton CO2 per år, vilket är lika mycket kol som binds av ca 600 trädplantor som odlats under tio år!
De nya ECO-limmerna kombinerar den välkända prestandan man finner i moderna helsyntetiska limmerna men tillsammans med ett negativt koldioxidavtryck från vagga till grav (GWP 100 år, kg CO2-ekvivalenter).
Limen uppfyller relevanta bestämmelser om kontakt med livsmedel och är kompatibel för återvinning enligt EPRC:s riktlinjer.

Kontakta oss ni också om ni vill veta mer om våra helt unika CO2-negativa alternativen som vi nu kan erbjuda marknaden.