Vårt labb

VÅRT LABB

En av våra styrkor är att vi kan göra utförliga tester i vårt labb. Förutom att ta fram lösningar på nya applikationer kan vi även optimera nuvarande limningar samma dag om det skulle behövas. Alla tänkbara krav slutprodukten kräver kan vi simulera och sammanställa en tydlig rapport om resultatet. Detta ger våra kunder en trygghet att de kan lita på produkten samt att framtida reklamationer undviks.

Vanligaste kraven vi testar i labbet:

• Värmekrav

• Åldringstest

• Fryskrav

• Tidskrav

• Belastningstest

• Rivning i procent