Supra 100 Cool Lågtemperatur smältlim

Senaste tillskottet i Supra sortimentet är Technomelt Supra 100 Cool som har en appliceringstemperatur på låga 100°C-125°C. Limmet är framtaget för flera sorters förpackningar där låg temperatur är att föredra. Tillverkas i Norrköping av Henkel enligt ISO 5001, 9001, 14001 samt
OHSAS 18001.