Miljö

LIMGRO OM MILJÖ

Vi har ända sedan starten valt att jobba med de bästa produkterna ur miljö- och hälsoaspekter, även om detta i några fall inneburit att lönsamheten har blivit lidande. Denna utgångspunkt jobbar vi vidare med än idag. Industrin ställer högre krav i samtliga branscher och lim som har en osynlig men betydande del i en produktion måste uppfylla kraven. Inom förpackningsbranschen har vi lim som är livsmedelsgodkända samt är skonsamma mot utrustningen då de har längre hållbarhet i grytan. (Detta minskar slitage och servicekostnader) Övrig industri som t.ex. trä, plast, montering, metall har vi lim i olika former där vi förespråkar de som ej är märkningspliktiga (Snabblim, gänglåsning etc). Samt att man går ifrån PUR till smältlim eller MS Polymer. Miljön har också påverkat valet av våra leverantörer som i största möjliga mån är lokala med lokal produktion. Vår huvudleverantör, Henkel, och huvudtransportör, Schenker, tillhör också de ledande inom miljöarbetet. Läs mer om vår miljöpolicy   

LIMGRO OM KVALITET

Vi strävar alltid efter att vara en stark stöttepelare för våra kunder och samarbetspartners. Om företagen och industrierna i Sverige har ett lim från oss ska de känna en trygghet att applikationen håller och att vi är ett kort samtal eller bilresa bort.

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:

• Förstå och tillgodose kunders behov. • Överträffa kundens förväntningar.

KVALITET
SERVICE
KUNDFOKUS
ENGAGEMANG

Detta uppnås genom kundfokus som byggs av hela gruppens engagemang, deltagande samt viljan att alltid bli bättre. Utöver miljöaspekten så är kvalitet det andra stora kravet för att bli leverantör åt LIMGRO. Vi nöjer oss inte enbart med certifiering, utan baserar även våra beslut utifrån egna tester och synpunkter från våra kunder. Minst lika viktigt är också vad våra samarbetspartners och maskinleverantörer tycker om de olika fabrikaten.