Tips och Råd

 Kartonglimning

  • Många gånger kan det vara svårt att veta hur man ska göra när man limmar kartong med smältlim. Det kanske trådar sig, fäster endast på ett av materialen etc. Läs mer om Problemlösningsguide till Kartong

Lågtemperaturlim

  • EVA-lim byts ut av lågtemperaturlim allt oftare. Fördelarna är många men själva övergången kan vara bökig. Läs mer om Övergång till Lågtemperatur

Bokbindning

  • Bokbindning kan tyckas vara en djungel för många när det gäller själva limningen. Rygglimningen blir inte som man vill och sidlimningen släpper etc.
    Läs mer om guiden Problemlösningsguide till Bokbindning

Rengöring

  • Många maskiner och pistoler går sönder mer regelbundet tackvare att man inte sköter om dem dvs rengör dem. Läs mer om rengöring